New website at dailydictation.com

Các kênh youtube hay

Hướng dẫn phát âm tiếng Anh

Khi bạn phân biệt được cách phát âm các âm trong Tiếng Anh, việc luyện nghe sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Bên dưới là 3 danh sách video dạy phát âm, nói tiếng Anh đã được chọn lọc (của Kenny N, Dan Hauercoachshanesesl) rất hay và thú vị, bạn tranh thủ thời gian vào xem hết nhé :)

Kenny N
Dan Hauer
Coach Shane (coachshanesesl)

Giải thích các câu nói thường ngày

Tập 1 - 50:
Tập 51 - 100:
Tập 101 - 150:
Tập 151 - 200:
Tập 201 - 250:
Tập 251 - 300:
Tập 301 - 350:
Tập 351 - 400:
Tập 401 - 450:
Tập 451 - 500:
Tập 501 - 550:
Tập 551 - 600:
Tập 601 - 650:
Tập 651 - 700:
Tập 701 - 750:
Tập 751 - 800:
Tập 801 - 850:
Tập 851 - 900:
Tập 901 - 950:
Tập 951 - 1000: